DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตรวจวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนในแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๑ แฮกแตร์ จำนวน ๒ แปลง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 ก.พ. 2562
  • 184

ดาวน์โหลด

งานแปลงภาวร จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง