DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างศึกษา วิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง) (เชิญชวน)

  • 7 มี.ค. 2562
  • 202

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2142-7409 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
เอกสารประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง