DMCR INFOGRAPHIC

รู้จักเขตทะเลที่สามารถพบปลากระเบนนกจุดขาว

  • 13 มี.ค. 2562
  • 1,225
รู้จักเขตทะเลที่สามารถพบปลากระเบนนกจุดขาว

ปลากระเบนนกจุดขาว (หรือที่มีชื่อเรียกอื่น เช่น ปลากระเบนนก ปลากระเบนค้างคาว) ชนิดที่พบในน่านน้ำไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Aetobatus ocellatus (Kuhl, 1823) จัดเป็นปลากระเบนขนาดใหญ่ มีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ในแถบภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเขตร้อน และเขตน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิอบอุ่น สามารถพบได้บริเวณไหล่ทวีป ทั้งจากการพบเห็นบนผิวน้ำจนถึงระดับความลึก 60 เมตร รวมทั้งในทะเลเปิดและตามแนวชายฝั่ง บางครั้งพบว่าอาจะเข้าไปอยู่ในทะเลสาบน้ำเค็ม หรือปากแม่น้ำได้ แต่โดยส่วนใหญ่นั้นจะพบอยู่ในแนวปะการัง ทั้งนี้อ้างอิงชื่อชนิดในอดีตของประเทศไทยมักจะใช้ชื่อว่า Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) ซึ่งผลการศึกษาในปัจจุบันพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นแพร่กระจายในมหาสมุทรแอตแลนติก ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย ปลากระเบนนกจุดขาวถูกพบบริเวณใกล้ชายฝั่งมากกว่าในทะเลเปิด และมักพบติดเครื่องมือประมงได้ง่าย เนื่องจากพื้นที่อาศัยมีการทับซ้อนกับพื้นที่ทำการประมงหนาแน่นทั้งบริเวณใกล้ฝั่งและนอกชายฝั่ง

 

ดาวน์โหลด

รู้จักเขตทะเลที่สามารถพบปลากระเบนนกจุดขาว.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36