DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค : พื้นที่ชุ่มน้ำ และงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ และศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 13 มี.ค. 2562
  • 186

ดาวน์โหลด

จ้างบุคคลภายนอก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง