DMCR NEWS

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับออกพื้นที่ภาคสนามในการสำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

  • 15 มี.ค. 2562
  • 58
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับออกพื้นที่ภาคสนามในการสำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการรถตู้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง