DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในรูปแบบป่าไม้ประมงเพื่อชุมชนสีเขียว (งานสำรวจโครงสร้างป่าชายเลนในพื้นที่แปลงสาธิต) ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 22 มี.ค. 2562
  • 164

ดาวน์โหลด

งานสำรวจโครงการสร้างป่าชายเลน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง