DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนน และรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังคำวิจารณ์)

  • 25 มี.ค. 2562
  • 364

เปิดรับฟังวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pmbc@dmcr.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามได้ที่ 076391128

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
เอกสารประกวดราคาปรับปรุงถนน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
รายละเอียดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ตารางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
แบบแปลนการจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ตาราง ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ตาราง ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง