DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลการอพยพ/ประชากร/แหล่งพักพิง ของนกน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 มี.ค. 2562
  • 188

ดาวน์โหลด

จ้างฯ งานสำรวจและเก็บข้อมูลการอพยพ ประชากร แหล่งพักพิง ของนกน้ำ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง