DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ติดตามผลการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 3/62

  • 29 มี.ค. 2562
  • 203
อธิบดี ทช. ติดตามผลการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 3/62

     วันที่ 29 มี.ค. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

     ในโอกาสนี้ อธิบดี ทช.ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บนเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804,805 โดยเฉพาะอุปกรณ์และความปลอดภัยบนเรือ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของกรมฯ ในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี62 ความคืบหน้าของโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี การจัดเก็บขยะจากต้นทางถึงปลายทาง การกำหนดเปิดพื้นที่วางทุ่นกักขยะ (Boom) ในพื้นที่ จ.ระยอง การเตรียมพร้อมจัดงาน “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล” ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงความคืบหน้าของโครงการป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก การเตรียมพร้อมรับมือความปลอดภัยทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการกำหนดจัดงานวันสงกรานต์ปี 62 โดยจะจัดในวันที่ 9 เม.ย.62 ซึ่งกรม ทช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า และกระทรวง ทส. จัดกิจกรรมในช่วงบ่าย นอกจากนี้ อธิบดี ทช. ได้หารือการจัดตั้งวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยให้จัดเตรียมข้อมูลพร้อมกำหนดวันเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง