DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน) (เชิญชวน)

  • 29 มี.ค. 2562
  • 393

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียดตามประกาศ

 

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ตารางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ตาราง ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ตาราง ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
แบบแปลนการจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
รายละเอียดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง