DMCR NEWS

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านท่าแคลง หมู่ 9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่))

  • 1 เม.ย. 2562
  • 131

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะงานเก็บข้อมูลขยะ (ท้องที่บ้านท่าแคลง)007.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง