DMCR NEWS

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy - based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • 3 เม.ย. 2562
  • 1,103

ดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy - based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง