DMCR NEWS

ทช. รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด

  • 4 เม.ย. 2562
  • 408
ทช. รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด

     วันที่ 4 เม.ย. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูล จำกัด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์จากนายวริน อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ในโอกาสนี้ นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงผู้บริหารจากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์จำกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ด้านทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     สำหรับปัญหาหมอกควันและไฟไหม้ป่าจัดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้โดยเร็วภายใน 7 วัน ในการเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ อีกทั้งจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำผิดเพื่อแก้ไขปัญหาในการลักลอบเผาป่า ในโอกาสนี้ บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภาคเอกชน ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ได้มีความประสงค์ขอสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยดับไฟป่า จำนวน 30 เครื่อง แก่กระทรวง ทส. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลาดตระเวนในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า โดยเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง