DMCR NEWS

ขอประชาสัมพันธ์การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15

  • 17 เม.ย. 2562
  • 1,458

ดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48
แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15.doc
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง