DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตราการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาด A2-RNA (ปากน้ำระนอง) จังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

  • 19 เม.ย. 2562
  • 88

ดาวน์โหลด

ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง