DMCR NEWS

รองอธิบดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 23

  • 22 เม.ย. 2562
  • 208
รองอธิบดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 23

        วันที่ 22 เมษายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 23 โดยมีนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้มีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่งานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 57 คน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง