DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูจากการถูกบุกรุก ท้องที่จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 22 เม.ย. 2562
  • 231

ดาวน์โหลด

จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง