DMCR NEWS

ทช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

  • 3 พ.ค. 2562
  • 419
ทช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ  จัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายป่าไม้

 

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง