DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาเพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์ กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)(กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

  • 22 พ.ค. 2562
  • 176

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานขับรถไปราชการ7-13พ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง