DMCR INFOGRAPHIC

ทช. พาชมมาตรการรับมือกับปะการังฟอกขาว

  • 27 พ.ค. 2562
  • 1,355
ทช. พาชมมาตรการรับมือกับปะการังฟอกขาว

จากการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในหลายพื้นที่ของปีนี้ นอกจากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อรวบรวมข้อมูล บันทึกสถิติการเกิดขึ้นแล้ว กรม ทช. ร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นทาง ทั้งการเตรียมรับมือ การติดตามสถานการณ์ ไปถึงการบรรเทาผลกระทบ และการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดกว่าใคร ได้ที่

ดาวน์โหลด

ทช. พาชมมาตรการรับมือกับปะการังฟอกขาว.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32