DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1)

  • 4 มิ.ย. 2562
  • 186

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงานฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง