DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการปลูกป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 332.48 ไร่ (จังหวัดภูเก็ต 99 ไร่ และจังหวัดกระบี่ 233.48 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)(รับฟังคำวิจารณ์)

  • 18 มิ.ย. 2562
  • 118

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  18 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562
สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่
โทรศัพท์  076 393566

ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดคูณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง