DMCR NEWS

ทช. จัดพิธีลงนามถวายพระพร พรุะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  • 8 ธ.ค. 2557
  • 953
ทช. จัดพิธีลงนามถวายพระพร พรุะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบี้องพระยุคบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง