DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความหลากหลายของป่าชายเลน ลักษณะ โครงการสร้างป่าชายเลนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักอนุรักา์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 24 มิ.ย. 2562
  • 157

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง