DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) (เชิญชวน)

  • 28 มิ.ย. 2562
  • 130

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7459-1626 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
เอกสารประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
รายละเอียดคุณลักษณะ งานปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ราคากลาง งานปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง