DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน พื้นที่จังหวัดตราด เนื้อที่ 464 ไร่ และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 1,555.70 ไร่ เนื้อที่รวม 2,019.70 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์)

  • 8 ก.ค. 2562
  • 487

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่ อีเมล์: atita.ju@dmcr.mail.go.th

โทร ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๒๐

และโทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 17.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง