DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน พื้นที่จังหวัดตราด เนื้อที่ 464 ไร่ และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 1,555.70 ไร่ เนื้อที่รวม 2,019.70 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์)

  • 8 ก.ค. 2562
  • 380

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่ อีเมล์: atita.ju@dmcr.mail.go.th

โทร ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๒๐

และโทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18
1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 15
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 16
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 17.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 14
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 14
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9
ร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 16
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง