DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปลูกป่าชายเลน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 381.26 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

  • 9 ก.ค. 2562
  • 272

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7247 0459 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง