DMCR NEWS

ทช.​ ชี้แจงข้อกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ในพื้นที่เกาะสีชัง

  • 9 ก.ค. 2562
  • 434
ทช.​ ชี้แจงข้อกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ในพื้นที่เกาะสีชัง

     วันที่​ 9​ ก.ค.2562​ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ (ทช.)​ ร่วมกับเทศบาลเกาะสีชัง​ จัดประชุม​ "มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง​ อำเภอเกาะสีชัง​และอำเภอศรี​ราชา จังหวัดชลบุรี" โดยมีนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ เป็นประธาน​ ในการนี้​ นายวิสิษฐ์​ พวงเพชร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี​ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง​ นายกสมาคมประมง​ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ​ และนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลัง​ ตลอดจนคณะผู้บริหารกรม​ ทช.​ ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว​ หัวหน้าส่วนราชการ​ กองทัพเรือ​ กรมเจ้าท่า​ รวมถึงผู้ประกอบการทางทะเล​ หน่วยงานภาคเอกชน​ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องแปซิฟิค​ 1​ โรงแรมเดอะไทด์​ รีสอร์ท​ ต.แสนสุข​ อ.เมือง​ จ.ชลบุรี
     สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ หัวหน้ากลุ่มนิติการ​ กรม​ ทช.​ ได้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานราชการ​ นายจ้าง​ ผู้ประกอบการธุรกิจทางทะเล​ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางทะเล​ ให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง​ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ที่​ 518/2562​ ลงวันที่​ 31​ พฤษภาคม​ 2562​ ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา​ 17​ ประกอบมาตรา​ 3​ และมาตรา​ 27​ แห่ง​ พรบ.ทช.​ 2558 เรื่อง​ มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง​ อำเภอเกาะสีชัง​และอำเภอศรี​ราชา จังหวัดชลบุรี​ เพื่อระงับการกระทำ​ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง​ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ​ พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เกาะสีชังและบริเวณใกล้เคียง​ เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์​ ทั้งนี้​ คาดว่าข้อกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่​ 5​ กันยายน​ 2562​

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง