DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการติดตามปนะเมินผลการปลูกฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 11 ก.ค. 2562
  • 82

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง