DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

  • 12 ก.ค. 2562
  • 98

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพิมพ์หนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง