DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 12 ก.ค. 2562
  • 156

ดาวน์โหลด

จ้างซ่อมรถยนต์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง