DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่เพิ่มมูลค่าการผลิต จังหวัดนครศรีธรรมราช งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระยะหลหังปรับสภาพพื้นที่ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 23 ก.ค. 2562
  • 78

ดาวน์โหลด

เพิ่มมูลค่า จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง