DMCR NEWS

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนระยะยาวในแปลงถาวร กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในแปลงถาวรท้องที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 23 ก.ค. 2562
  • 81

ดาวน์โหลด

แปลงถาวรภูเก็ต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง