DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมโครงการป่าในเมือง เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 24 ก.ค. 2562
  • 179

ดาวน์โหลด

เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน สุราษฎร์ธานี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง