DMCR NEWS

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมเกษียณอายุประจำปี 2558

  • 18 ธ.ค. 2557
  • 649

ายละเอียดคลิกที่นี่  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมเกษียณอายุประจำปี 2558

รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวะนที่ 23 -27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชี่ยงใหม่

รุ่นที่ 2/2558 ระหว่างวะนที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชี่ยงใหม่

รุ่นที่ 3/2558 ระหว่างวะนที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชี่ยงใหม่

 
 

ดาวน์โหลด

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมเกษียณอายุประจำปี 2558.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง