DMCR NEWS

ทช.บรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันดูแลสัตว์ทะเลหายาก

  • 20 ธ.ค. 2557
  • 829
ทช.บรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันดูแลสัตว์ทะเลหายาก

               เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะสื่อมวลชนฟังบรรยายสรุปมาตรการการป้องกัน ดูแลอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  นายโสภณ ทองดี ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้ให้การบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (จ.นครศรีธรรมราช)

          

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  dmcr2014.dmcr.go.th/photoView.php

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง