DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

  • 7 ส.ค. 2562
  • 256
ทช.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
      สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางการเลือกสรร และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก พร้อมทั้ง เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัด ทช. รวมถึงการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบ ระยะการสมัคร เกณฑ์ในการตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ตามความจำเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ เพื่อเสนออธิบดี ทช. ในการพิจารณาประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง