DMCR NEWS

ทช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

  • 12 ส.ค. 2562
  • 260
ทช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

     วันที่ 12 ส.ค. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในรูปแบบจิตอาสา 904 วปร. เพื่อร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้ และถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยพล.ร.ท. สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กองทัพเรือ ตำรวจ เหล่าจิตอาสา 904 วปร. จากกรม ทช. กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,000 คน ณ บริเวณหาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
     ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.โดยมีหัวใจหลักสำคัญ ประการแรกคือ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ NGOs ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความใกล้ชิดและเป็นด่านหน้าที่จะรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยตรง ก่อนที่จะสะท้อนส่งต่อมายังกระทรวงฯ จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อสนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ขยายผลสู่การเป็น เครือข่าย ทสม. จิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการทำงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเชื่อมประสานการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาครัฐและประชาชนเข้าด้วยกัน รวมถึงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในฐานะจิตอาสาพระราชทานอย่างแท้จริง

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง