DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 13 ส.ค. 2562
  • 24

ดาวน์โหลด

ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง