DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายของเห็ดและราในป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนชุมชนบ้านท่าบ่อโก ท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุกรัษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 14 ส.ค. 2562
  • 67

ดาวน์โหลด

สำรวจความหลากหลายของเห็ดและรา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง