DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

  • 19 ส.ค. 2562
  • 751
ทช.จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

          วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานสัตว์ทะเลหายากฯ เป็นประธาน ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รศ.สพ.ญ.นันทริกา ซันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางและแผนการดำเนินงานบริหารจัดการสัตว์ทะเลหารยากและใกล้สูญพันธุ์ พร้อมทั้งเพื่อพิจารณา แผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ การจัดประชุมพะยูนโลก และแผนการอนุรักษ์สัตว์สงวนทั้ง 4 ชนิด (วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยกันในการบริหารจัดการพะยูนต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง