DMCR NEWS

ทช.ร่วมวางพวงหรีดรำลึก 29 ปี​ “สืบ นาคะเสถียร” วีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า

  • 1 ก.ย. 2562
  • 1,711
ทช.ร่วมวางพวงหรีดรำลึก 29 ปี​ “สืบ นาคะเสถียร” วีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณรูปปั้น สืบ นาคะเสถียร ภายในที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)​ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงการจากไปของ "สืบ นาคะเสถียร" พร้อมทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของ สืบ นาคะเสถียร และ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
     สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี แลกชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้นให้รับทราบความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้ และ สัตว์ป่าเมืองไทย สืบ นาคะเสถียร ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ภายหลังการเสียชีวิตของสืบ ฯ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2533 ที่ผ่านมา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง