DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมหารือคณะทำงานสัตว์ทะเลหายาก (มาเรียมโปรเจ็ค)

  • 6 ก.ย. 2562
  • 450
ทช.จัดประชุมหารือคณะทำงานสัตว์ทะเลหายาก (มาเรียมโปรเจ็ค)

         วันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จัดประชุมหารือคณะทำงานสัตว์ทะเลหายาก (มาเรียมโปรเจ็ค) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
         สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ลดภัยคุกคามช่วยชีวิตและรักษาดูแลพะยูนและสัตว์สงวนทั้งสี่ชนิดได้แก่วาฬบรูด้า วาฟโอมูระ ฉลามวาฬและเต่ามะเฟืองตลอดจนการดูแลสัตว์หายากชนิดอื่นๆ เช่น ฉลาม เป็นต้น รวมถึงต่อต้านขยะทะเลตามแนวทางต่างๆทั้งการรณรงค์และการเร่งรัดแผนการลดขยะพลาสติก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์และดูแลทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง