DMCR NEWS

ทช. ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 12 ก.ย. 2562
  • 400
ทช. ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

          วันที่ 12 ก.ย. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ คือการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่ง

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง