DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 16 ก.ย. 2562
  • 129

ดาวน์โหลด

จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง