DMCR INFOGRAPHIC

มาเรียนรู้ขยะทะเล มหันตภัยร้ายในทะเลไทย ตอนที่ ๑

  • 17 ก.ย. 2562
  • 22,890
มาเรียนรู้ขยะทะเล มหันตภัยร้ายในทะเลไทย ตอนที่ ๑

ขยะทะเล บางคนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จากการติดตั้งทุ่นกักขยะตามปากแม่น้ำและลำคลองสายหลักของกรม ทช. ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ผ่านมา พบขยะลอยมาตามแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก มีทุกวันในปริมาณที่ไม่ลดลงเลย และประเภทขยะที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ขยะพลาสติก จากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนลงในทะเลมากถึง ๓๒,๖๐๐ ตัน/ปี โดยขยะทะเลส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๘๐ มาจากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น ชุมชน แหล่งทิ้งขยะบนฝั่ง ท่าเรือ และการท่องเที่ยวชายหาด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐ มาจากกิจกรรมในทะเล เช่น การขนส่งทางทะเล การประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล
.....ขยะพลาสติกในทะเล มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะล ป่าชายเลน และการตายของสัตว์ทะเลหายาก (เต่า โลมา วาฬ และพะยูน) ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว จากทัศนียภาพที่เสื่อมโทรม ปัญหาสุขภาพ และอาหารที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก เนื่องจากพลาสติกสามารถถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด (photodegradation) ทำให้สารเคมีบางชนิดที่เป็นพิษละลายลงไปในน้ำทะเล ขณะที่พลาสติกบางชนิดยังสามารถดูดซึมสารพิษ เช่น PCB ที่อยู่ในน้ำทะเลเข้ามาสู่ห่วงโซ่อาหารได้ เมื่อสัตว์น้ำกินก็สามารถส่งต่อมายังผู้บริโภคในลำดับที่สูงกว่า ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาถึงพวกเรานั่นเอง
.....จากข้อมูลสถานการณ์ขยะในประเทศไทยในปี ๒๕๖๑ พบว่าคนไทยสร้างขยะ ๑.๑๕ กก./คน/วัน คิดเป็น ๗๖,๑๖๔ ตัน/วัน ขณะที่ขยะมูลฝอยทั่วประเทศรวมกันมากกว่า ๒๗.๘ ล้านตัน/ปี ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีถูกต้อง ๑๐.๘๘ ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙ ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่มี ๙.๕๘ ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔ ขณะที่ขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องมีกว่า ๗.๓๖ ล้านตัน หรือร้อยละ ๒๗ และยังมีขยะอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการเก็บรวบรวม
.....ถึงเวลาได้แล้วละมั๊ง ที่พวกเราคนไทยทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องลุกขึ้นมายับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ต้นเหตุ ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง แยกขยะได้ให้ช่วยกันแยก และอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องรอให้ใครบอก ไม่ต้องรอให้ใครชวน เก็บได้เก็บ ไม่ต้องรอเทศกาล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากขึ้น สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยโลก ช่วยทะเลของพวกเรา
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #มาเรียมโปรเจ็ค

ดาวน์โหลด

มาเรียนรู้ขยะทะเล มหันตภัยร้ายในทะเลไทย ตอนที่ ๑.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 689