DMCR NEWS

ทช.ร่วมถก คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 23 ก.ย. 2562
  • 572
ทช.ร่วมถก คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

         วันที่ 23 ก.ย. 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรม ทช. ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก ประกอบด้วย การออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 การออกกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 และกำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 ระบบกลุ่มหาดในประเทศไทย รายงานสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูนและการจัดทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค และการเสนอวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง