DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ และกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 26 ก.ย. 2562
  • 202

ดาวน์โหลด

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง