DMCR NEWS

ชาว ทช. ร่วมให้การต้อนรับอธิบดี คนใหม่

  • 1 ต.ค. 2562
  • 398
ชาว ทช. ร่วมให้การต้อนรับอธิบดี คนใหม่

          วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ให้การต้อนรับ นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เดินทางเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้ง ได้สักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและการทำงาน จากนั้น อธิบดี ทช. เดินทางเข้าห้องทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ ทช. ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง