DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสุนนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 11 ต.ค. 2562
  • 220

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง